Znakowanie mięsa

Znakowanie mięsa

W dniu 10 grudnia 2014 r. w Hotelu Marriott odbyła się konferencja szkoleniowa Znakowanie mięsa i jego przetworów w świetle rozporządzenia nr 1169/2011.

Tematem przewodnim szkolenia były zmiany dotyczące etykietowania mięsa i przetworów mięsnych, które wchodzą w życie 13 grudnia 2014 r.

Radca prawny

Agri-Food.pl Znakowanie miesa
Agri-Food.pl Znakowanie mięsa (fot.www.flickr.com/southernfoodwaysalliance)

Piotr Włodawiec wygłosił wykład w zakresie: „;Odpowiedzialności za naruszenia zawiązane z oznakowaniem mięsa i jego przetworów”. W trakcie wykładu uczestnicy szkolenia dowiedzieli się: w jaki sposób właściwie określać nazwy artykułu rolno-spożywczego i jego oznakowania, różnice pomiędzy artykułem spożywczym zafałszowanym a wprowadzającym w błąd, zasadach przeprowadzania kontroli artykułów rolno-spożywczych, sankcjach za naruszenia związane z jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, zasadach nakładania kar pieniężnych przez organy kontroli oraz odpowiedzialności karnej za naruszenia przepisów dotyczących znakowania produktów żywnościowych.

Wybór tematyki został ściśle podyktowany zmianami w zakresie znakowania, które wejdą w życie już 13 grudnia 2014 r., wymuszając na przedsiębiorcach konieczność dostosowania się do nich. W Polsce tego samego dnia wejdzie w życie nowelizacja ustaw o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia 2000 r. oraz o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. Ma ona na celu m.in. wykonanie wspomnianego rozporządzenia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.