Informacja w sprawie jawności życia publicznego i konieczności dostosowania się do nowych wymagań prawnych

Informacja w sprawie jawności życia publicznego i konieczności dostosowania się do nowych wymagań prawnych

Informacja w sprawie jawności życia publicznego i konieczności dostosowania się do nowych wymagań prawnych  w ostatnim czasie Rząd przedstawił projekt...