Aktualne wymagania prawne w zakresie stosowania dodatków do produktów mięsnych

0 out of 5

0.00

Opis

Aktualne wymagania prawne w zakresie stosowania dodatków do produktów mięsnych

Prezentacja omawia na czym polega zafałszowanie produktu, co należy rozumieć pod niewłaściwą jakością handlową, czym jest rzetelne informowanie w rozumieniu art. 7 rozporządzenia 1169/11, co to jest wprowadzenia konsumenta w błąd oraz jak przedstawia się procedura odwoławcza od decyzji wydawanych przez Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Uczestnicy Konferencji mogli się dowiedzieć na czym polega obiektywna odpowiedzialność za wprowadzenia konsumenta w błąd lub za zafałszowanie produktu. Pokrótce omówiona została odpowiedzialność karana wynikająca przepisów kodeksu karanego i kodeksu wykroczeń.

.

0 out of 5

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Aktualne wymagania prawne w zakresie stosowania dodatków do produktów mięsnych”