PORADNIKI

You are here: Home / PORADNIKI

Jadnym z głównych założeń Agri-Food.pl jest dostarczanie rzetelnych opracowań dedykowanych branży rolno-spożywczej

Opracowania są przygotowywane przez doświadczonych radców prawnych, którzy łącząc swoje kompetencje i wiedzę skutecznie wspieraję wszystkich uczetników procesu logistycznego branży Agri Food

Najnowsze raporty

Raport IJHARS / W gąszczu inspekcji – Niezbędnik przedsiębiorcy

Publikacja poświęcona jest jednej z instytucji, która kontroluje jakość produktów spożywczych na etapie łańcucha produkcji i dostaw (w produkcji i w obrocie). Można zadać pytanie, dlaczego wybór padł właśnie na Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a nie inny podmiot kontrolny – odpowiedź jest prosta. Była taka potrzeba biznesowa. Życie pisze najlepsze scenariusze. Kiedy pojawia się problem, trzeba go rozwiązać i tak było w tym konkretnym przypadku. Drugim powodem, który przesądził o wyborze tematu publikacji są kary, jakie inspekcja może nakładać na przedsiębiorców.

Prezentacja Znakowanie mięsa i jego przetworów w świetle rozporządzenia nr 1169/2011

Celem prezentacji jest wskazanie zagrożeń dla producentów (odpowiedzialność administracyjna i karna) związanych z naruszeniem przez nich przepisów dotyczących znakowania produktów

ZNAKOWANIE MIĘSA I JEGO PRZETWORÓW W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA NR 1169/2011 - Agri-Food.pl

Aktualne wymagania prawne w zakresie stosowania dodatków do produktów mięsnych

Prezentacja omawia na czym polega zafałszowanie produktu, co należy rozumieć pod niewłaściwą jakością handlową, czym jest rzetelne informowanie w rozumieniu art. 7 rozporządzenia 1169/11, co to jest wprowadzenia konsumenta w błąd oraz jak przedstawia się procedura odwoławcza od decyzji wydawanych przez Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Uczestnicy Konferencji mogli się dowiedzieć na czym polega obiektywna odpowiedzialność za wprowadzenia konsumenta w błąd lub za zafałszowanie produktu. Pokrótce omówiona została odpowiedzialność karana wynikająca przepisów kodeksu karanego i kodeksu wykroczeń.

Dodatki w produkcji mięsnej – aktualne wymagania prawne i ich weryfikacja, Konferencja Agri-Food

Dodatki w produkcji mięsnej – aktualne wymagania prawne i ich weryfikacja, Konferencja Agri-Food