Poradnik IJHARS – W gąszczu inspekcji – Niezbędnik przedsiębiorcy

You are here: Home / Poradnik IJHARS – W gąszczu inspekcji – Niezbędnik przedsiębiorcy

Raport IJHARS / W gąszczu inspekcji – Niezbędnik przedsiębiorcy

„Dajcie mi właściwe słowo i odpowiedni ton, a poruszę cały świat” (Józef Conrad-Korzeniowski)

Publikacja poświęcona jest jednej z instytucji, która kontroluje jakość produktów spożywczych na etapie łańcucha produkcji i dostaw (w produkcji i w obrocie). Można zadać pytanie, dlaczego wybór padł właśnie na Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a nie inny podmiot kontrolny – odpowiedź jest prosta. Była taka potrzeba biznesowa.

Życie pisze najlepsze scenariusze. Kiedy pojawia się problem, trzeba go rozwiązać i tak było w tym konkretnym przypadku. Drugim powodem, który przesądził o wyborze tematu publikacji są kary, jakie inspekcja może nakładać na przedsiębiorców. Należy pamiętać, że IJHARS ma prawo nakładać m.in. kary finansowe na przedsiębiorców. Kary finansowe obliczane są od wartości obrotu i są po prostu dotkliwe.

Uznaliśmy, że dla każdego przedsiębiorcy funkcjonującego w branży rolno-spożywczej nasza publikacja będzie rzetelnym źródłem informacji. Dokonaliśmy syntetycznej charakterystyki struktury organizacyjnej IJHARS. Przeanalizowaliśmy raporty z działalności IJHARS celem pokazania, jakich naruszeń najczęściej dopuszczają się przedsiębiorcy. Przybliżyliśmy procedurę odwoławczą od decyzji wydawanych przez inspekcję.

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego, dokonaliśmy przeglądu orzecznictwa sądów administracyjnych. Orzeczenia poddane zostały wnikliwej analizie, a wnioski z nich płynące przedstawiliśmy w przyjazny i ciekawy sposób. Dobór orzeczeń był przemyślany. Zależało nam na tym, żeby przedstawić i scharakteryzować orzeczenia, które dotyczą różnych przypadków i przedsiębiorstw funkcjonujących w branży rolno-spożywczej. Dlatego też poruszane tematy dotyczą np. niewłaściwej jakości handlowej jaj, błędnego nazewnictwa wody mineralnej, fałszowania mleka, braku klasyfikacji półtusz w systemie EUROP. Zachęcamy do lektury zwłaszcza, że na rynku jest to pierwsza tego typu publikacja

 

Radca prawny, partner w Kancelarii Prokurent
Piotr Włodawiec

IJHARS Raport Agri-food.pl

Przykładowe Fragmenty

Zakres opracowania

3.2  Szczebel Centralny

Główny Inspektor JHARS

Główny Inspektorat JHARS

3.3 Szczebel Wojewódzki

Wojewódzki Inspektorat JHARS

Wojewódzki Inspektor JHARS

Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora JHARS

Komórki organizacyjne Wojewódzkiego Inspektoratu JHARS

3.4 Schemat organizacyjny Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

3.5 Odwołanie od decyzji Decyzja Administracyjna Odwołanie od decyzji

3.6 Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Autorzy

piotr-wlodawiec-m

Piotr Włodawiec

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW, aplikacji radcowskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa rynków kapitałowych.
Ekspert w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, rynku rolnego oraz paszowego. Specjalista w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych w szczególności z branży rolno-spożywczej i edukacyjnej.

dominika-duda

Dominika Duda

Dominika Duda współpracuje z kancelarią Prokurent od 2014 r. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, prawie rolnym, prawie ochrony środowiska oraz prawie żywnościowym. Zajmuje się też sprawami z zakresu prawa handlowego i gospodarczego.

jordan-sikorski-m

Jordan Sikorski

Zdobywał doświadczenie m.in. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, w jednej z większych warszawskich kancelarii prawniczych oraz w kancelarii adwokackiej. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego i prawa pracy. Jest radcą prawnym.

sebastian-dabrowski-m

Sebastian Dąbrowski

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym i prawie handlowym. Wcześniej doświadczenie zdobywał w kancelariach prawnych, w Sądach w Wydziale Gospodarczym oraz w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku.