Plan nowelizacji przepisów Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego

Plan nowelizacji przepisów Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego

Plan nowelizacji przepisów Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego

od 1 stycznia 2018 r. Rząd planuje się wejście w życie niektórych przepisów Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Celem nowych regulacji jest przywrócenie i zapewnienie efektywniejszego gospodarowania przestrzenią. Proponowane zmiany spowodują, że przestrzeń traktowana będzie jako dobro wspólne, co spowoduje, iż nie będzie można wybudować na swojej posesji budowli, która będzie przeszkadzała okolicznym sąsiadom.

Nowy Kodeks określał będzie, że „przestrzeń jest dobrem wspólnym”. Dzięki nowemu prawodawstwu, nie będzie można wybudować na swojej działce czegoś co będzie przeszkadzało ościennym mieszkańcom. Ochronie prawnej podlegał będzie aktualny stan nieruchomości. Jeżeli do wybudowanego budynku, będzie zbliżał się inny obiekt, to nowa budowla nie może ograniczać działalności osoby, która wzniosła kompleks wcześniej. Zasada działa również w drugą stronę. Jeżeli osoba wzniesie dom obok budynków inwentarskich typu chlewnia, kurnik, ubojnia, to nowy mieszkaniec nie będzie mógł skarżyć się na uciążliwość obiektów znajdujących się w niedalekiej okolicy, ponieważ budując się na tym terenie niejako godził się na takie warunki. Co więcej społeczność lokalna, będzie miała decydujący głos, w sprawie uzyskania przez inwestora odpowiedniej akceptacji na budowę budynków inwentarskich, które w przyszłości mogą spowodować zmniejszenie wartości nieruchomości na tym terenie przez m.in. wydzielane zapachy lub inne szkodliwe czynniki dla zdrowia. Kodeks ma ograniczyć do minimum przypadki powstawania tzw. uciążliwej infrastruktury na terenach, które w głównej mierze przeznaczone są pod zabudowę mieszkańców

Agri-Food.pl Kodeks urbanistyczno - budowlany
Agri-Food.pl Kodeks urbanistyczno – budowlany (fot. www.flickr.com/photos/innovaticlab)

Od tej pory Gmina nie będzie mogła blokować budowy budynków inwentarskich bez powodu. Każda zainteresowana osoba będzie mogła zapoznać się z planem zagospodarowania przestrzennego, ponieważ będzie on jawny. Nadto wszelkie procedury mają być dostosowane do tego, jak mocno obiekt oddziaływuje na środowisko i jak jest duży. Głównym założeniem nowej regulacji jest, niedopuszczenie do ograniczenia rozwoju gospodarstw. Dzięki temu łatwiej będzie można oddzielić strefy mieszkalne od produkcyjnych. Dotychczas przedsiębiorca, który chciał wybudować budynki inwentarskie musiał uzyskać pozwolenie na budowę. W związku z wejściem nowych przepisów, procedura ta znacznie się zmieni. Od tej pory na wybudowanie obiektu w specjalnie wyznaczonych strefach trzeba będzie uzyskać jedynie zgodę inwestycyjną.

Projekt nowego Kodeksu wprowadza zasady współpracy organów samorządu terytorialnego z inwestorami. Dzięki temu możliwe będzie zawarcie umowy urbanistycznej pomiędzy Wójtem, Burmistrzem, Prezydentem miasta, a inwestorem. Umowa określać będzie, iż w razie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, umożliwiającego realizację przedsięwzięcia przez inwestora, obowiązek przekazania bądź sfinansowania infrastruktury technicznej, potrzebnej do prowadzenia swojej działalności spoczywał będzie na inwestorze. Tworzenie obszarów zorganizowanego inwestowania ma na celu przyciągnąć wielu intratnych przedsiębiorców, których działalność wymaga stałej koordynacji na etapie palowania przestrzennego, urbanistyki oraz realizacji inwestycji.

Mając powyższe na względzie, Kodeks ma przywrócić i zapewnić efektywne gospodarowanie przestrzenią oraz wzmocnić partycypacje społeczności lokalnej w podejmowaniu i rozstrzyganiu zagospodarowania przestrzennego, tak aby przypadki działań niezgodnych z interesem społeczności lokalnej należały do rzadkości.

Leave a Reply

Your email address will not be published.