Nowelizacja ustawy o paszach w kwestii pasz gmo

Nowelizacja ustawy o paszach w kwestii pasz gmo

Już od 1 stycznia 2017 r. obowiązywać będzie ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o paszach.

Nowelizacja ustawy o paszach w kwestii pasz gmo
Nowelizacja ustawy o paszach w kwestii pasz gmo

Ustawa została uchwalona w przeciągu zaledwie miesiąca, bez jakichkolwiek poprawek zgłoszonych prze Senat.  Projekt,  który wpłynął do Sejmu w lipcu zakładał wydłużenie memorandum na stosowanie pasz GMO  do 1 stycznia 2021 r. W trakcie prac nad projektem Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi skróciła ten termin do 1 stycznia 2019 r. i w takim kształcie ustawę przyjął Sejm. Oznacza to, że hodowcy mają znacznie mniej czasu do przystosowania się do nowych regulacji niż się spodziewali. Przypomnijmy, że wygaśnięcie memorandum wiąże się z wprowadzeniem całkowitego zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania pas GMO i organizmów genetycznie zmodyfikowanych stosowanych do użytku paszowego. Za naruszenie tego zakazu grozi grzywna wymierzana na podstawie kodeksu wykroczeń ( do 20 do 5 000 zł).

Dominika Gliwa

aplikant radcowski APL-WA-150137

Leave a Reply

Your email address will not be published.